Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
HeppieS conformeert zich aan de onderstaande algemene voorwaarden. Hierdoor zorgt HeppieS voor heldere en algemeen geaccepteerde afspraken tussen klant en webwinkel. Door een bestelling te plaatsen verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van HeppieS.

HeppieS is geregistreerd onder
KvK nummer: 63390353
BTW nummer:NL193503724B01

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Identiteit van de onderneming
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: De overeenkomst
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: Prijzen en betaling
Artikel 6: Herroepingsrecht, retourneren en ruilen bij levering van producten
Artikel 6.1: Kosten in geval van herroeping
Artikel 6.2: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7: Verzendinformatie
Artikel 8: wasvoorschriften
Artikel 9: Aansprakelijkheid en klachten
Artikel 10: Privacy
Artikel 11: Cookies
Artikel 12 : Conformiteit en garantie
Artikel 13 : geschillen en toepasselijk rech

Artikel 1: Identiteit van de onderneming

HeppieS | Kraam- & Kindercadeautjes
Website: www.HeppieS.nl
Adres: Krokuslaan 19, 5595 ER Leende
Telefoonnummer: 0031 651884457
E-mail: info@heppies.nl
RABOBANK: NL70 RABO 0115949879
KvK: 63390353
BTW-identificatienummer: NL193503724B01

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van HeppieS. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail. HeppieS behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na het akkoord gaan van de algemene voorwaarden en na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via de webshop na ontvangst van betaling. HeppieS probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.

Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, zal HeppieS deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. HeppieS behoudt zich te alle tijden het recht voor om bestellingen om motiverende redenen te weigeren.

HeppieS zal bij het product aan de consument de volgende informatie meesturen:

 • De contactgegevens van HeppieS waar de klant met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en de bestaande service na aankoop;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4: Het aanbod

Alle producten van HeppieS worden met de hand gemaakt, ze zijn uniek. Het kan daarom voorkomen dat er kleine verschillen in maten en afwerking ontstaan. Daarnaast kan het zijn dat de kleuren op het beeldscherm iets afwijken van de werkelijke kleuren.

Het aanbod van HeppieS is vrijblijvend. HeppieS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van verzending
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5: prijzen en betaling

Alle prijzen op de site zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling van het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten dient vooraf overgemaakt te worden. Ook bestellingen op maat dienen vooraf betaald te worden. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de besteller een bevestiging en factuur per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen dan dient de besteller contact op te nemen door een email te sturen naar info@HeppieS.nl. Betaling van producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De afgesproken levertijd gaat in wanneer de betaling door HeppieS ontvangen is. Wij houden het product zeven dagen voor u vast. Als het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen is bijgeschreven op onze rekening, zullen wij het product terug plaatsen in de winkel.

Alle prijsopgaven van de HeppieS producten zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De prijzen van producten die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. HeppieS heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Alle aanbiedingen van HeppieS zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. HeppieS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6: Herroepingsrecht, retourneren en ruilen bij levering van producten

Indien u een product bij HeppieS uit de webshop heeft gekocht, is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 15 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze 15 werkdagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt worden om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons binnen 14 dagen een bericht te sturen via het contactformulier of via de mail: info@heppies.nl. ook kunt u gebruik maken van het modelformulier. De klant dient het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan HeppieS te retourneren binnen 14 dagen. De retourzending dient voorzien te zijn van een (kopie) factuur. Indien de klant na afloop van bovenstaande termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Voldoet een product niet aan je verwachtingen en wil je het artikel ruilen voor een ander artikel of een andere maat? Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier op de site of een mail naar info@heppies.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam, woonplaats, het ordernummer en de reden waarom je wilt ruilen. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om je te laten weten of het gewenste artikel nog voorradig is.

Artikel 6.1 Kosten in geval van herroeping

Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal Heppies het door u betaalde bedrag, exclusief de verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug is ontvangen door de webwinkelier.
De retourkosten bij herroeping en ruilen zijn voor de rekening van de klant. Wij schatten dat deze kosten maximaal €6,75 zullen bedragen (pakketpost PostNL). Retourzendingen zijn voor je eigen risico. Vraag daarom altijd naar een bewijs van verzending en bewaar deze goed.

Artikel 6.2 Uitsluiting herroepingsrecht

Uiteraard kunnen producten alleen worden geretourneerd indien ze ongebruikt, ongewassen en onbeschadigd zijn. Verpak het product dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Bij producten die op maat zijn gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing doordat deze persoonlijk voor u zijn samengesteld.

Artikel 7: Verzendinformatie

HeppieS neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden voorraadproducten uit de webshop binnen 5 werkdagen verzonden. Indien het een product op maat betreft streeft HeppieS ernaar de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van betaling te verzenden. Het door u bestelde product kan op afspraak ook bij HeppieS worden opgehaald.
Bij bewerkelijke producten en in drukke tijden kan een langere levertijd gelden, indien dit het geval is wordt persoonlijk contact met u opgenomen middels email. Natuurlijk kan er altijd overlegd worden wanneer de bestelling eerder ontvangen dient te worden.

De gestelde levertijden zijn indicatief en exclusief de tijd die het PostNL kost om de bestelling af te leveren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
HeppieS bepaalt de wijze van verzending en verpakking. Pakketjes worden altijd verzonden op risico van de klant. HeppieS stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van poststukken.
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien de klant in gebreke blijft de zending in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant.

Verzendkosten
HeppieS maakt voor de verzending van pakketten gebruik van PostNL. De verzendkosten voor brievenbuspost bedragen €2,50. Bij brievenbuspost is het (kleine) risico dat een verzending niet aankomt, voor de klant. Brievenbuspost is niet traceerbaar via een track en trace code. Indien u er toch voor kiest om je brievenbuszending te kunnen traceren, bedragen de verzendkosten €3,95. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit bij uw bestelling aan te geven in het opmerkingenveld.
Afhankelijk van de grootte van uw bestelling kan het zijn dat het product niet in als een brievenbuspakket kan worden verzonden. De bezorgkosten voor PostNL pakketservice tot 10 kilogram bedragen €6,95. In de factuur die u na ontvangst van uw bestelling van mij ontvangt leest u de uiteindelijke verzendkosten van uw bestelling.

Tarieven Nederland:

 • Standaard brievenbuspost: €2,50
 • Brievenbuspost met track en trace: €3,95
 • Pakketpost: €6,95
 • Wij verzenden je bestelling gratis bij een orderbedrag vanaf €75,-
 • Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. We hanteren hierbij de actuele tarieven van PostNL. Wil je een pakket naar het buitenland versturen, neem dan vooraf contact met ons op.

Ophalen bestellingen
HeppieS heeft geen winkellocatie. Het ophalen van bestellingen is dan ook alleen in incidentele gevallen mogelijk. Wilt u hier toch gebruik van maken? Geef dit dan aan bij uw bestelling. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Bij het afhalen van bestellingen dient wel vooraf betaald te worden.

Artikel 8: wasvoorschriften

Producten van HeppieS kunnen grotendeels in de wasmachine. Met name kleurrijke items adviseren wij niet warmer dan 30 graden te wassen, voor een eerste was adviseren wij een handwas. Houd er rekening mee dat sommige artikelen iets kunnen krimpen en niet in de droger kunnen. Artikelen waar vilt en/of een muziekdoosje in zijn verwerkt, kunnen niet in de wasmachine worden gewassen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en klachten

HeppieS is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door normale slijtage of verkeerd gebruik van het product. Mocht er een klacht zijn over de producten van HeppieS dan hoor ik het graag en kijken we samen hoe we het probleem naar tevredenheid kunnen oplossen. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur ontvangen we een email met een duidelijke omschrijving van de klacht, eventueel een bijgevoegde foto en de contactgegevens van de bestelling, bij onduidelijkheid neem ik zelf telefonisch contact met u op. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen, geeft HeppieS een reactie.

HeppieS erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door gebruik van materialen of producten afkomstig van HeppieS. Artikelen die door kleine kinderen worden gebruikt (denk aan speenkoorden, labeldoekjes), moeten altijd onder toezicht van een ouder of verzorger worden gebruikt. Laat kinderen nooit zonder toezicht met de artikelen spelen, in verband met inslikken en stikken. De ouder/verzorger dient het product regelmatig op loszittende onderdelen te controleren.

Artikel 10: Privacy

Als u een bestelling plaatst, heeft HeppieS je naam, e-mailadres, adres- en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden. HeppieS respecteert de privacy van elke klant, uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt en/of verkocht. Uw adresgegevens worden alleen aan derden die betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling (zoals PostnL) doorgegeven.

Van alle op maat gemaakte producten maakt HeppieS foto’s. Sommige van deze foto’s worden op de website geplaatst. Indien u hiertegen bewaar heeft, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Het betreffende product wordt dan niet geplaatst.

Het is niet toegestaan tekst- of beeldmateriaal van de website over te nemen, te publiceren en/of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeppieS

Artikel 11: Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. HeppieS gebruikt cookies om je te herkennen wanneer je HeppieS nogmaals bezoekt. Door cookies te gebruiken kan HeppieS informatie verzamelen over het gebruik van de website en deze verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wil je geen cookies ontvangen, dan kun je dat in je browser instellen.

Artikel 12: Conformiteit en garantie

Algemeen:
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden.

Producten op maat:
Wanneer een opdracht op maat wordt gegeven, zal HeppieS een voorstel doen qua stoffen en kleuren door middel van foto’s. Bij ontevredenheid over het gedane voorstel kan dit, voordat de stof geknipt wordt, kenbaar gemaakt worden. Na het knippen van de stof is wijzigen niet meer mogelijk.

Producten uit voorraad:
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met HeppieS het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden (zie artikel 6 Herroepingsrecht, retourneren en ruilen bij levering van producten). Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is (denk aan defect), wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt.

HeppieS geeft geen garantie op de aangekochte artikelen indien:

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzigingen van de ondernemer.

Artikel 13: geschillen en toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.
Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.